Alle info over het verkeerspark in het Provinciedomein Kessel-Lo?

Al meer dan 40 jaar lang ontvangt het verkeerspark van het Provinciedomein in Kessel-Lo elk jaar vele duizenden jonge kinderen tijdens intensieve, maar leuke en op kindermaat gegeven lesjes. Hiermee worden de kinderen voorbereid om zich veilig in het drukke verkeer te begeven. Ook jonge verkeersovertreders, nieuwkomers in ons land die wegwijs proberen te geraken in de Belgische verkeersregels en vrijwilligers die een opleiding tot gemachtigd opzichter volgen, worden in het verkeerspark ontvangen.

Vooral jonge kinderen volgen verkeersles

De grootste groep cursisten bestaat uit jonge en iets minder jonge kinderen. Politieagentes Hilde Goossens en Maryse Valenza geven de lesjes.

 • Tijdens het schooljaar volgen vooral kleuters uit de tweede en derde kleuterklas de verkeersklasjes en ook leerlingen uit de lagere scholen van de provincie Vlaams-Brabant. Zij krijgen op enkele uren tijd een aantal belangrijke verkeersregels en tips mee om het veilig te houden.
 • Tijdens de paas- en de zomervakantie zijn er zelfs vakantieklasjes van een week lang.

  Hilde en Maryse proberen de lesjes voor iedereen zo interessant en aantrekkelijk mogelijk te houden. Daarom wordt theorie ook altijd omgezet in de praktijk. Na een lesje binnen, volgt de praktijkoefening buiten.

Dat de lesjes én vakantieklasjes zeer hoog gewaardeerd worden, blijkt uit de agenda van de lesgevers. Die is vrijwel volgeboekt.

Tijdens het schooljaar passeren er zo’n 8.000 kinderen in het park. De cursus Paashaas in de paasvakantie en de zomerklasjes zijn goed voor elk zo’n 200 geïnteresseerde kinderen.Heel wat ouders en zelfs grootouders van deelnemers aan de vakantieklasjes hebben in hun jonge jaren zelf ook les gevolgd in het verkeerspark. Dat geeft al eens aanleiding tot leuke anekdotes en herinneringen”, aldus lesgeefster Hilde.

Bijscholing voor verkeersovertreders

Naast de kinderen uit kleuter- en lagere scholen, wordt sinds 2007 ook verkeersles gegeven aan jonge verkeersovertreders tussen 12 en 16 jaar oud.

In plaats van de ouders van de jonge overtreders financieel te laten boeten voor de overtreding van hun kind, willen we met dit initiatief de jongere die de overtreding beging, sensibiliseren en motiveren om in de toekomst de regels wel te respecteren.

De lessen worden altijd op een zaterdag gegeven en zijn verplicht. Een les duurt twee uur en onze collega's zien erop toe dat iedereen goed meewerkt en zich gedraagt. We hebben de indruk dat dit initiatief een positief effect heeft op het gedrag van de jongeren. En ook de meeste ouders laten zich waarderend uit over deze manier van terechtwijzen van jonge overtreders.

Het aantal jonge overtreders dat een zaterdag op de lesbanken doorbrengt, stijgt al enkele jaren.

Zonering verkeerspark

De kinderen leren bepaalde vaardigheden aan in een speciaal daarvoor voorziene zone:

 • Hindernispiste : basisoefeningen stuurvaardigheid
 • Zone 1: Praktische oefening stuurvaardigheid
 • Zone 2: Voorrangsregels – verschillende mogelijkheden
 • Zone 3: Gebruik van een rotonde met fietspad met zone rotonde 2 zonder fietspad
 • Zone 4: Verkeersregeling met verkeerslichten
 • Zone 5: Gedrag bij een bewaakte en onbewaakte overweg
 • Zone 6: Gedrag bij een bushalte
 • Zone 7: Rijden in een tunnel
 • Zone 8: Rijden in een fietszone

Wist je trouwens dat het logo van het verkeerspark ontworpen werd op basis van deze zonering?

Vernieuwen om bij te blijvenHet verkeerspark is modern en aangepast aan de laatste noden.Om de verkeerslessen in een verkeerstechnisch up-to-date kader en op een boeiende manier te kunnen blijven geven, werden in 2019 enkele vernieuwingen doorgevoerd. Zo kreeg het lespakket en het verkeerspark inclusief leslokaal een update. Dat heeft te maken met  nieuwe verkeersborden en markeringen die in het verkeersreglement opdoken, met werkafspraken die met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde werden gemaakt en met technologische vernieuwingen. Het klaslokaal werd  uitgerust met een smartboard dat veel meer mogelijkheden biedt om de les boeiend te maken en afwisseling te brengen tussen theorie en filmpjes.

In het verkeerspark lijkt het alsof je echt op straat rijdt. Zo zijn er niet alleen verkeersborden en echte verkeerslichten, maar ook een spoorwegovergang die daadwerkelijk licht en een belsignaal produceert. Er hangen straatnaambordjes en je vindt zelfs een heuse bushalte in het verkeerspark. En er werd geïnvesteerd in nieuwe go-carts, het gekende kwistax-model, omdat die het meest duurzaam en veilig zijn. De go-carts zijn geverfd in het groen, uniform met de kleur van een aantal onderhoudsvoertuigen van ons domein.

Je leest het ... wij zijn klaar om de volgende 40 jaar kinderen en jongeren te ontvangen in het verkeerspark van het Provinciedomein Kessel-Lo

Meer informatie of zelf verkeerslessen reserveren voor je klas?

Dat kan:

vraagteken
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Leuven via het contactformulier of telefonisch via 016 210 611.