Ik rij met een step, een hoverboard, skeelers, ... Welke regels moet ik in acht nemen?

Steeds meer voertuigen waarvoor er in de wegcode geen specifieke reglementering te vinden was, duiken op in onze straten (bvb. rolstoel, skeelers, skateboard, step, hoverboard,…).  Al sinds 2007 kent de wetgever aan deze categorie van voertuigen, de zogenaamde voortbewegingstoestellen, een juridisch statuut toe.  De voortbewegingstoestellen zijn voertuigen ondergebracht bij de langzame voertuigen en zijn gelijkgesteld met voetgangers of fietsers.

Er zijn twee types voortbewegingstoestellen:

 • Een niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel: elk voertuig dat door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust. Dit zijn skeelers, steps, skateboards, rolstoelen …
 • Een gemotoriseerd voortbewegingstoestel: elk motorvoertuig met twee of meer wielen met een maximumsnelheid van 25 km/u. Dit zijn elektronische rolstoelen, segways, elektronische autopeds …

! pocketbikes of minimotoren zijn geen voortbewegingstoestellen en blijven verboden op de openbare weg.

Voortbewegingstoestellen waarmee je niet sneller dan stapvoets rijdt

Wanneer je als gebruiker van een voortbewegingstoestel niet sneller dan stapvoets rijdt, word je gelijkgesteld met een voetganger en moet je dus de regels van toepassing op voetgangers volgen.

1) Je moet het begaanbare trottoir of de begaanbare berm of de parkeerzones volgen en wanneer je dit doet, moet je geen verlichting dragen.  Voor je eigen veiligheid doe je dit echter beter wel!

2) Als er geen begaanbare trottoirs, begaanbare bermen of parkeerzones zijn, dan mag je op het fietspad rijden, uiteraard zonder er de fietsers en bromfietsers te hinderen. Geen fietspad?  Dan mag je op de rijbaan rijden. Op de rijbaan gelden volgende regels:

 • Je moet links op de rijbaan rijden.
 • Je moet verlichting plaatsen/dragen en dit aan je rechterzijde:
  • vooraan een wit of geel licht;
  • achteraan een rood licht;
  • de lichten mogen in één enkel toestel verenigd zijn.
 • Rij je stapvoets in groep, dan mag je ook rechts rijden.  De verlichting moet dan aan de linkerzijde geplaatst/gedragen worden.Voortbewegingstoestellen waarmee je sneller dan stapvoets rijdtWanneer je als gebruiker van een voortbewegingstoestel sneller dan stapvoets rijdt, word je gelijkgesteld met een fietser en moet je dus de regels van toepassing op fietsers volgen.

Je mag enkel op het fietspad rijden of op de rijbaan, wanneer er geen fietspad is, en je moet verlicht zijn als het donker is of de zichtbaarheid minder dan 200 m bedraagt:

 • vooraan een wit of geel licht;
 • achteraan een rood licht;
 • de lichten mogen in één enkel toestel verenigd zijn, dat je links plaatst of draagt wanneer je rechts rijdt.

Wist je dit? Met een elektrische step met zadel zijn een nummerplaat en een helm verplicht.

Een step met zadel wordt beschouwd als een bromfiets en dus heb je een nummerplaat nodig. Je ontdekt alle info in dit artikel.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Leuven via het contactformulier of telefonisch via 016 210 611.