Heb ik als voetganger overal in de zone 30 voorrang als ik wil oversteken?

De gehele Leuvense binnenstad is zone 30. Veel mensen denken dat voetgangers hier overal voorrang hebben. Dit is echter niet juist. Binnen een zone 30 gelden dezelfde verkeersregels als erbuiten, alleen is de toegelaten snelheid beperkt. Wel wordt een zone 30 ingericht zodat voetgangers er op een veilige manier gebruikmaken van de gehele publieke ruimte. In principe zouden ze dus overal moeten kunnen oversteken. Toch kiest de stad Leuven ervoor om op een heel aantal plaatsen zebrapaden aan te brengen om de veiligheid te verhogen.

Het is zeker niet zo dat een zone 30 automatisch een voorrang voor voetgangers inhoudt. Voetgangers hebben enkel voorrang om de rijbaan over te steken op zebrapaden. Er zijn uiteraard uitzonderingen, zoals bij een woonerf, waarbij de voetgangers de volledige baanbreedte mogen innemen.

Het stadsbestuur van Leuven gaat bij een zone 30 wel zoveel mogelijk uit van gemengd verkeer, waarbij dus alle soorten weggebruikers gebruik maken van de rijbaan.

De stad brengt in de zone 30 dan ook minder of geen zebrapaden aan. Hierdoor zijn voetgangers niet verplicht om op die ene specifieke plaats over te steken, maar kan dit overal. Dit zorgt ervoor dat andere weggebruikers dan meteen ook alerter zijn en bestuurders automatisch trager rijden.

Toch nog op sommige plaatsen zebrapaden

Stad Leuven heeft ervoor gekozen om in de zone 30 op bepaalde locaties toch nog zebrapaden aan te brengen, vooral wanneer de verkeersveiligheid erdoor verhoogd wordt. Dit is het geval in straten met een hogere verkeersdruk of op de belangrijkste busassen. Aan scholen werden er, naast de zebrapaden, ook geëigende wegmarkeringen en verkeersborden aangebracht om de veiligheid van de kinderen verder te verhogen.

Het allerbelangrijkste blijft echter: wees steeds alert en voorzichtig in het verkeer, ook in de zone 30. Zo blijft het voor iedereen veilig.

Maar nog steeds geldt dat voetgangers voorrang moeten verlenen aan de andere weggebruikers op de baan als ze willen oversteken (tenzij op een zebrapad).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Leuven via het contactformulier of telefonisch via 016 210 611.