Resultaten lokale actie

Op donderdagnamiddag 27 juni 2019 werd er een lokale actie gehouden door politiezone Hageland aan het op- en afrittencomplex E314 te Tielt-Winge.

De actie werd gehouden in samenwerking met de volgende diensten: RVA, RSVZ, RISIV, het voedselagentschap en de motorbrigade van douane Tienen.

Hieronder vindt u de resultaten:

1. Politie

Alcohol

 • 181 gesampelde bestuurders;
 • 37 gecontroleerde voertuigen;
 • 1x PV "alcoholintoxicatie" (+ 6 uur inhouding rijbewijs);
 • 1x PV "rijden zonder geldig rijbewijs" + inhouding voertuig;
 • 1x onmiddellijke inning "keuring".

Drugs

 • Geen inbreuken op druggebruik noch bezit.

Overige

 • 1 gezochte persoon aangetroffen;
 • 1 PV "illegaal persoon" .

2. Inspectiediensten

 • 2x inbreuken op deeltijdse werkloosheid;
 • 1x PV werkgever DIMONA (zwartwerk door illegaal);
 • 1x PV voor inbreuken op de arbeidskaart;
 • 2x onderzoek naar inbreuken op het sociaal statuut;
 • 1x waarschuwing voor deeltijdse arbeid.

3. Douane Motorbrigade Tienen

 • 613 gescande voertuigen;
 • 5 hits met een totaal aan inningen voor openstaande penale boetes van 2931,55 euro;
 • 18 gecontroleerde voertuigen op "rijden met rode diesel": geen inbreuken vastgesteld.