Vlaams rookverbod in voertuigen met minderjarigen

Het Vlaams rookverbod in voertuigen geldt vanaf 9 februari 2019. Zowel de politie als de ambtenaren van de Vlaamse milieu-inspectie kunnen iedereen verbaliseren die dan nog rookt - of het nu een gewone sigaret is of een elektronische - in een voertuig terwijl er kinderen jonger dan 16 jaar meerijden. Overtreders riskeren een boete tot 1.000 euro. Het verbod geldt voor alle gemotoriseerde voertuigen met minstens 4 wielen die meer dan 25 km/uur kunnen rijden.

Vlaanderen is het eerste gewest met een verbod, maar allicht volgt Wallonië snel. Het Waals Parlement heeft recent het ontwerpdecreet over de materie goedgekeurd. Ook daar koos de regelgever voor een algemeen rookverbod vanuit de bezorgdheid om de gezondheid van kinderen beter te beschermen tegen binnenluchtvervuiling. Onderzoek heeft immers aangewezen dat roken de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen ernstig aantast en dat de vrijgekomen schadelijke chemische stoffen ernstige gezondheidseffecten hebben, vooral op kinderen jonger dan 16 jaar. In het Brussels gewest is er voorlopig geen rookverbod in aantocht. Bestuurders zullen dus goed moeten opletten!
De regels zijn trouwens erg strikt: niet alleen het roken van tabak of producten op basis van tabak is verboden, ook elektronische sigaretten. Het rookverbod geldt bovendien niet alleen in auto’s, maar in elk 'motorvoertuig'. Dat betekent: 'elk gemotoriseerd voertuig dat zich op eigen kracht voortbeweegt, ten minste vier wielen heeft, compleet, voltooid of incompleet is en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km/h kan bereiken, met uitzondering van motorvoertuigen van de categorie L'. Onder categorie L vallen onder andere quads. Roken in het bijzijn van minderjarigen onder de 16 jaar mag dus ook niet meer in vrachtwagens, bussen of bestelwagens. Iedereen in het voertuig moet zich aan het rookverbod houden, dus niet alleen de bestuurder.

De lokale en federale politie zal net als de Vlaams milieu-inspectie nauw toekijken op de naleving van de regels. Overtredingen worden gesanctioneerd volgens de regels van het Milieuhandhavingsdecreet. Al zijn de straffen, in afwijking van de gangbare regels in het decreet, beperkt tot een correctionele geldboete van 100 tot 1.000 euro of een bestuurlijke geldboete van 0 tot 1.000 euro. Geen gevangenisstraffen of andere financiële sancties dus.

Bron:  Decreet van 21 december 2018 houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen, BS 30 januari 2019.