Verlies of diefstal van je elektronische identiteitskaart?

Bel onmiddellijk DOC STOP op het gratis nummer 00800 2123 2123 om je kaart te blokkeren. Deze dienst is 24/24 uur bereikbaar. Zij sturen jou een brief die de melding van verlies of diefstal bevestigt.

Bij verlies of vernieling van de kaart: ga naar de dienst bevolking van je woonplaats.

Bij diefstal: doe aangifte bij de politie. De politie zal je een attest afleveren.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 013 35 03 50.