Samen Tegen Inbraak!

Ondanks de volgehouden inspanningen van de politie blijft het aantal inbraken op het grondgebied van de politiezone hoog. Om deze reden organiseert de politiezone Herent-Kortenberg gedurende de donkere maanden reeds verschillende jaren de campagne 'Samen Tegen Inbraak!'. Deze campagne houdt niet alleen gerichte controle-acties door de politie in, maar is er ook op gericht om de inwoners van Herent en Kortenberg blijvend te sensibiliseren om samen met de politie de strijd tegen inbrekers aan te gaan. Meer informatie vindt u in onze folder (pdf, 5 MB).

Hoe kan u ons helpen?

1. Meld verdachte handelingen onmiddellijk via het nummer 101!

Wat is verdacht?

 • Onbekenden die zich rond uw woning of die van uw buren begeven
 • Onbekenden die woningen observeren
 • Onbekenden die aanbellen en vreemde vragen stellen
 • Een onbekend voertuig dat traag rijdt en waarvan de inzittenden veel aandacht hebben voor woningen of geparkeerde voertuigen
 • Onbekenden die voelen aan de portieren van geparkeerde wagens
 • U ziet een raam of deur bij de buren openstaan. U denkt nochtans dat de buren afwezig zijn
 • U hoort dat er glas wordt ingeslagen
 • U hoort 's nachts vreemde geluiden buiten aan uw woning of in uw woning en durft niet zelf te gaan kijken

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Weet dat het vooral belangrijk is om op uw buikgevoel te vertrouwen. U kent uw buurt immers het best.

Hoe kan u ons als politie helpen?

 • Tracht steeds te letten op details zoals persoonsbeschrijving, vluchtrichting, nummerplaat, type voertuig,... Was de verdachte aan het bellen? Met hoeveel personen waren ze? Welke taal spraken ze? Droegen ze handschoenen?
 • Tracht het aanraken van mogelijke sporen te vermijden
 • Meld steeds zelf verdachte situaties en ga er niet van uit dat uw buren of anderen dit zullen doen
 • Verlies geen kostbare tijd, maar meld verdachte situaties onmiddellijk, ook 's nachts. Het nummer 101 is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar

Waarom moet u onmiddellijk bellen ?

Hoe sneller u belt, hoe groter de kans dat de politie de verdachte(n) nog ter plaatse of in de buurt kan aantreffen. Om die reden, belt u voor een verdachte situatie de politie best via de 101-centrale, en niet via de vaste lijn van uw lokale politiezone. Uw oproep komt dan rechtstreeks terecht bij de centrale dispatching die de politieploegen op het terrein aanstuurt.

Wat als u de situatie verkeerd hebt ingeschat ?

Dit is geen enkel probleem. U belt beter een keer te veel, dan te weinig.

2. Pas eenvoudige preventietips toe

Veilige leefgewoonten

Het toepassen van veilige leefgewoonten is een eerste belangrijke stap. Sluit steeds alle ramen en deuren wanneer u uw woning verlaat, ook al is het maar voor enkele minuten. Maak bij langdurige afwezigheid afspraken met buren of familie (leegmaken van de brievenbus, op- en neerhalen van de rolluiken,...). Hier (pdf, 354 KB) kan u bijkomende tips vinden.Degelijk slotwerkHet beveiligen van ramen en deuren is belangrijk. Hier (pdf, 691 KB) kan u alvast enkele basisprincipes terugvinden. Weet u niet of u ramen en deuren wel voldoende beveiligd zijn? Vraag dan raad aan de diefstalpreventieadviseur.

InbraakalarmHet plaatsen van een inbraakalarm kan een goede bijkomende beveiliging betekenen, maar enkel op voorwaarde dat u veilige leefgewoonten toepast en ramen en deuren voorzien zijn van degelijk slotwerk.

3. Vraag diefstalpreventief advies aan

Wacht niet langer om de beveiliging van uw woning te verbeteren. Laat u daarvoor bijstaan door de diefstalpreventieadviseur van de politiezone. Deze dienstverlening is gratis, niet-commercieel en volledig vrijblijvend. Neem contact op via e-mail (pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu) of via telefoon (016/85 34 00).