Nieuws

Inbraakcijfers december2013

Hierbij vindt u een overzicht van de gepleegde inbraken in gebouwen en voertuigen tot eind december 2013.

Inbraken in gebouwen - Inbraken in voertuigen

Zonale veiligheidsraad

Op 27 november 2013 vond te Zelzate de zonale veiligheidsraad plaats.

Tijdens dit overleg werden de prioriteiten bepaald waaraan de politiezone samen met zijn partners zal werken voor de periode 2014-2017.

Op de politieraad van 12/12/2013 werd het beleidsplan toegelicht. Op basis van objectieve en subjectieve bronnen werden een aantal veiligheidsfenomenen en prioriteiten weerhouden die op een projectmatige manier zullen worden aangepakt. Voor elk van deze prioriteiten zal een actieplan worden opgesteld.

Interne vacatures

(enkel voor personeel reeds bij de politie tewerkgesteld)

De oproep tot kandidaatstelling - mobiliteit 2013-05 - voor de zone Regio Puyenbroeck is gepubliceerd.

Voor onze zone zijn volgende ambten vacant :

Preventieve controle vuurwerk - eindejaar

In het kader van de eindejaarsperiode die zich aankondigt, werd een preventieve controle uitgevoerd met betrekking tot het veilig stockeren en verkopen van vuurwerk. Bij een speelgoedhandelaar te Zelzate werd een controle uitgevoerd door de lokale politie Regio Puyenbroeck in samenwerking met controleurs van de FOD Economie, Controledienst vuurwerk.

Deze controle resulteerde aanvankelijk in het aantreffen van 25 kilogram aan illegaal vuurwerk. Het betreft ontploffend vuurwerk van het type Cobra 6 en 7. Dit betreft illegaal vuurwerk met een enorm explosieve kracht. Het product wordt uitsluitend via illegale circuits in ons land aangeboden.

Rekruteringsevent

Op 29 november 2013 organiseert Jobpol een infosessie "Loopbaanmogelijkheden bij de politie".

Indien je interesse hebt in een boeiende en afwisselende job met leuke collega's, zowel politieman als burgerpersoneel, dan moet je beslist eens een kijkje komen nemen bij de VDAB in de Kongostraat 7 te Gent. De infosessie begint om 09u30.

Al je vragen zullen worden beantwoord en de mogelijkheden om te werken bij de politie zullen er besproken worden.