Nieuws

Op woensdag 26 februari 2014 om 19u komt de Politieraad samen in de Raadzaal van het Gemeentehuis Lochristi, Dorp-West 52. Indien u dit wenst kan u het openbaar gedeelte meevolgen. De agenda vindt u hier.

Onze interventiedienst blijft uiteraard 24/24u ter uwer beschikking om dringende oproepen te beantwoorden.

De wijkkantoren te Lochristi en Zelzate blijven op 24 december open tot 16:00u. Op woensdag 25 december zijn alle onthalen gesloten. Donderdag 26 december is het zonaal onthaal te Lochristi open tot 17:00u. Vrijdag 27, zaterdag 28 en maandag 30 december gelden de normale openingsuren van onze kantoren.

Inbraakcijfers december2013

Hierbij vindt u een overzicht van de gepleegde inbraken in gebouwen en voertuigen tot eind december 2013.

Inbraken in gebouwen - Inbraken in voertuigen

Zonale veiligheidsraad

Op 27 november 2013 vond te Zelzate de zonale veiligheidsraad plaats.

Tijdens dit overleg werden de prioriteiten bepaald waaraan de politiezone samen met zijn partners zal werken voor de periode 2014-2017.

Op de politieraad van 12/12/2013 werd het beleidsplan toegelicht. Op basis van objectieve en subjectieve bronnen werden een aantal veiligheidsfenomenen en prioriteiten weerhouden die op een projectmatige manier zullen worden aangepakt. Voor elk van deze prioriteiten zal een actieplan worden opgesteld.

Interne vacatures

(enkel voor personeel reeds bij de politie tewerkgesteld)

De oproep tot kandidaatstelling - mobiliteit 2013-05 - voor de zone Regio Puyenbroeck is gepubliceerd.

Voor onze zone zijn volgende ambten vacant :