De aankoop van een tweedehands auto : pas op voor zwendel !

Een tweedehands voertuig kopen is een belangrijke stap die in zekere zin toch steeds een risico inhoudt. Wat op het eerste zich een goede deal lijkt te zijn, kan al snel een rampzalige en zelfs gevaarlijke investering blijken te zijn. Bepaalde voorzorgsmaatregelen dringen zich dan ook op om te vermijden dat u door een verkoper met slechte bedoelingen bedrogen wordt.

Belangrijke aandachtspunten bij de overname van een tweedehands auto :

• Als u het voertuig van een particulier koopt, dring er dan op aan om het voertuig bij hem thuis te gaan bekijken en controleer zijn identiteit. Pas op als hij u alleen maar het nummer van zijn mobiele telefoon geeft of als de verkoop via een tussenpersoon gebeurt.

• Koop nooit een auto die niet beschikt over een origineel inschrijvingsbewijs of gelijkvormigheidsattest. Eis steeds om de boorddocumenten te mogen nakijken en controleer op de officiële Belgische website (www.checkdoc.be) of het inschrijvingsbewijs wel geldig is. Op deze website komt u te weten of de Belgische autoriteiten het voertuig beschouwen als gestolen, verloren (documenten), niet ingeschreven, ...

• Vraag eveneens om de nodige andere documenten te mogen bekijken : onderhoudsboekje, keuringsbewijs, originele aankoopfactuur.

• Verzeker u ervan dat het ingeslagen chassisnummer overeenstemt met datgene dat vermeld staat op de boorddocumenten en op de plaatjes elders op het voertuig.

• Controleer aandachtig het aantal afgelegde kilometers door vooral het onderhoudsboekje en de CAR-PASS van het voertuig te onderzoeken. Deze laatste geeft officieel alle professionele interventies weer die sinds september 2006 aan het voertuig werden uitgevoerd.

• Pas op als de vraagprijs abnormaal laag is in verhouding tot het model en de staat van het voertuig. In de meeste automagazines vindt u richtprijzen.

• Onderzoek aandachtig de sloten, de contactsleutel en de chassisnummers. Als deze krassen of onregelmatigheden vertonen, zou het inderdaad wel eens kunnen gaan om een gestolen voertuig ! Controleer eveneens of het voertuig overal dezelfde kleur heeft en of de lak op bepaalde plaatsen geen lichtere zones vertoont.

• Test ten slotte de werking van alle bedieningselementen van de wagen en zeker ook (indien het voertuig dit heeft) de alarminstallatie, het antidiefstalsysteem, ...

Als u twijfels heeft, laat het voertuig dan onderzoeken in een diagnosecentrum of door een professionele handelaar. Als de vermoedens van zwendel worden bevestigd, verwittig dan de lokale politie.

Raadpleeg voor meer informatie het document besafe in referte.

Bron: http://ibz.fgov.be