Persbericht controle-actie: rijden onder invloed

Op 28 maart 2017 vonden binnen de PZ Meetjesland Centrum mobiele verkeerscontroles plaats gericht naar het rijden onder invloed.

Tijdens deze gerichte patrouilles werd tevens extra aandacht besteed aan het dragen van de veiligheidsgordel en verkeersinbreuken die als hinderlijk en gevaarlijk worden ervaren.

De controle kaderde in een opleiding "verkeerspolitie" in samenwerking met de Oost-Vlaamse Politieschool PAULO waarbij politie-inspecteurs een gespecialiseerde opleiding in deze materie krijgen.
Bij de controles werden 3 bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van drugs waarbij één van deze bestuurder tevens onder invloed was van alcohol en in het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis.

De rijbewijzen van deze bestuurders werden onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.
7 bestuurders werden geverbaliseerd wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel en 6 bestuurders op het gebruik van de gsm. Op beide overtredingen staat een boete van 110 euro.

Eén bestuurster maakte voor het vervoeren van haar kind geen gebruik van het verplichte beveiligingssysteem en dient hiervoor een boete van 165 euro te betalen.
Er werden tevens onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de verplichte beschermkledij op de motorfiets, het niet verlenen van de voorrang, het negeren van een verbodsbord, het rijden aan een onaangepaste snelheid en het hinderlijk parkeren.

Bij de controle van een Tsjechische trekker met oplegger bleek deze te hoog zijn geladen en tevens de maximum lengte te overschrijden, de bestuurder diende een boete van 400 euro cash te betalen.

Eén getunede auto voldeed bij controle niet meer aan de opgelegde technische eisen waarvoor de bestuurder werd geverbaliseerd.

Er werden tevens verschillende processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven voor allerlei technische tekortkomingen of ontbrekende boorddocumenten.

We stellen vast dat vandaag opnieuw 3 bestuurders werden betrapt tijdens het rijden onder invloed van drugs nadat ook gisteren al 2 bestuurders hiervoor werden geverbaliseerd.

Dit is een trend die zeer verontrustend is en daarom zullen gelijkaardige controles in de toekomst zowel in de week als tijdens het weekend nog verder worden opgedreven.

Ondertussen is al ons personeel extra bijgeschoold in deze materie zodat deze controles snel en efficiënt zullen verlopen.