Persbericht resultaat verkeersacties van afgelopen weekend

Afgelopen weekend hield de politiezone Meetjesland Centrum op verschillende plaatsen gerichte verkeerscontroles in het kader van drugs en alcohol met bijstand van aspirant-inspecteurs in opleiding van de politieacademie PAULO. In totaal werden 152 bestuurders gecontroleerd.

Hierbij waren 3 bestuurders onder invloed van alcohol en 3 onder invloed van drugs. Ook bleken twee bestuurders geen houder te zijn van een rijbewijs en werd een voertuig aangetroffen zonder papieren, waar de bestuurder bovendien valse nummerplaten had op bevestigd. Het voertuig werd dan ook onmiddellijk in beslag genomen.

In de nabije toekomst staan gelijkaardige acties gepland!