Persbericht weekend 25-26 juni 2016

Inbraak
Zaterdag 25 juni 2016 omstreeks 15.00 werd er een inbraak gemeld in garagebox in het Wilgenpark in Eeklo. Op de poort waren er geen braaksporen waar te nemen, maar bij het betreden van de garagebox, stelden ze vast dat er drie fietsen weg waren. Verder stond er ook materiaal in de box dat niet aan hen toebehoorde. Geen idee nopens de dader.

EK voetbal
Zondag 26 juni 2016 waren er 1400 toeschouwers aanwezig op het Herbakkersplein in Eeklo voor de uitzending op groot scherm
van de EK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Hongarije.
Er deden zich geen incidenten voor. Alles is veilig en vlot verlopen.

In de tent op het Plein In Kaprijke waren er 250 bezoekers. Ook daar zijn er geen moeilijkheden geweest.