Resultaten Actie 1 Dag Niet

Zaterdagavond heeft de PZ Meetjesland Centrum binnen onze politiezone een controleactie gehouden waaraan verschillende diensten van ons korps hebben deelgenomen. 

Naast de primaire aandacht voor het fenomeen woninginbraken, werd er ook aandacht besteed aan de andere prioritaire fenomenen voor onze politiezone, in het bijzonder verkeersveiligheid en drugs. 

Tijdens de actie werden patrouilles in inbraakgevoelige wijken met controle van verdachte personen en voertuigen afgewisseld met statische controledispositieven op de belangrijkste invalswegen van onze politiezone. 

In totaal werden 132 voertuigen gecontroleerd.
Resultaat van de actie:
- 3 bestuurders reden onder invloed van alcohol (inhouding rijbewijs voor minimum 6 uur)
- 2 bestuurders reden onder invloed van drugs ( rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen)
- 1 bestuurder reed zonder geldig rijbewijs
- 1 voertuig waarvan de keuringstermijn verstreken was
- 2 voertuigen waarvan de geldigheidstermijn van de verzekering verstreken was.
- 1 onmiddellijke inning van 116 euro voor gebruik gsm achter het stuur
- 1 persoon stond geseind om een rijverbod te betekenen
- 1 man bestuurde vermoedelijk een gestolen fiets (fiets werd in bewaring genomen voor verder onderzoek) 

Tijdens de periode van de “avondklok” heeft de interventieploeg in het centrum van Eeklo ook nog twee personen geverbaliseerd wegens het niet naleven van het verplaatsingverbod. 

In de toekomst zullen soortgelijke acties volgen!