Resultaten Flitsmarathon 3 april 2019

In het kader van de flitsmarathon werden op woensdag 3 april tussen 7 en 18 uur op 6 verschillende locaties binnen onze PZ snelheidscontroles met interceptie uitgevoerd.

1.381 voertuigen werden aan een snelheidscontrole onderworpen waarbij werd vastgesteld dat 79 bestuurders (5,7 %) sneller reden dan de getolereerde snelheid.

Eén bestuurder werd betrapt aan een snelheid van 95 km/uur binnen de bebouwde kom van Kaprijke (Molenstraat / N456). Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Het aan onze diensten overhandigde rijbewijs bleek bij nazicht te zijn geseind als verloren en zodoende niet meer geldig te zijn. Het correcte rijbewijs werd in het voertuig teruggevonden. Beide rijbewijzen werden door onze diensten ingehouden.

30 bestuurders werden gecontroleerd naar het rijden onder invloed van alcohol en drugs, geen enkele bestuurder bleek onder invloed te zijn.

Naast snelheid en het rijden onder invloed was er ook aandacht voor andere inbreuken. Zo werd vastgesteld dat :

- 2 lichte vrachtwagens niet over de vereiste vervoersvergunning beschikten, de lading diende te worden overgeladen en ten laste van beiden wordt proces-verbaal opgesteld

- 1 bestuurder van een vrachtwagen niet meer over een geldige medische schifting noodzakelijk voor het besturen van dergelijk voertuig beschikte

- 1 voertuig niet meer geldig bleek te zijn gekeurd.

- 1 bestuurder geen drager was van de verplichte veiligheidsgordel.