Storm Francis - code geel

Het KMI waarschuwt voor storm Francis in ons land en kondigt code geel aan. Maar wat kun je nu zelf doen om schade te voorkomen? 

Preventief

Wat kan je zelf doen?
 • Zet alles wat door de wind meegevoerd kan worden binnen of maak alles vast, bv. tuinmeubelen, trampoline, etc.
 • Parkeer je voertuig niet onder een boom.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Knip dode takken af. Vermijd dat grote takken afbreken door rukwinden en op uw huis belanden.
 • Blijf binnen en ga enkel naar buiten als het echt moet.
 • Trek de stekker uit van elektrische toestellen.
 • Zorg dat je huisdieren binnen blijven.
 • Help je buren indien nodig.
   

Tijdens de storm

Bel enkel naar 112 als jouw leven of dat van een ander in gevaar is!
 • Schuil nooit onder een boom bij hevige wind.
 • Blijf binnen en ga enkel naar buiten als het echt moet.
 • Als je absoluut naar buiten moet tijdens een storm: vermijd om elektrische snoeren op de grond aan te raken; ze kunnen onder stroom staan.
 • Als je je moet verplaatsen: Rij vooral op hoofdwegen en vermijd trajecten door een bos en parkeer je voertuig niet in de nabijheid van bomen.
 • Een storm kan gepaard gaan met hevige regenval of onweer, in dat geval
  • Rij niet op wegen die onder water staan.
  • Rij niet door straten waar water staat om waterschade aan aanpalende woningen te voorkomen.
  • Ga binnen in het dichtstbijzijnde gebouw en schuil nooit onder een boom.
  • Schakel radio, televisie en andere elektronische apparaten uit.
  • Luister naar het weerbericht via een radio op batterijen of je gsm.

Na de storm

Waar kan je terecht bij schade?

Ben je getroffen door stormschade of wateroverlast? Staat je kelder onder water? Is er een boom omgewaaid of zijn er dakpannen losgekomen?
Via https://stormschade.vlaanderen/ kan je online brandweerhulp aanvragen of een professionele dienstverlener (dakwerker, boomzager, opruimingsfirma...) contacteren.Heb je schade en wens je hiervoor een dringende tussenkomst van de brandweer? Contacteer de brandweer via één van de volgende kanalen:

Bij voorkeur via het e-loket van de brandweer zone Meetjesland 

 • Je melding komt rechtstreeks binnen in het dispatching-systeem van brandweerzone Meetjesland. Daar worden de meest dringende meldingen prioritair behandeld. Bij veel meldingen kan de interventiewachttijd toenemen, maar opnieuw aanmelden is niet nodig.
 • Contacteer de brandweer niet voor schade die je na de storm zelf kan opruimen of als er geen gevaar dreigt.(zie onder, bij niet-dringende schade).

Of bel 1722.

 • Dit nummer voor niet-dringende interventies werd vandaag geactiveerd door FOD Binnenlandse Zaken op basis van de weerwaarschuwingen van het KMI. Door 1722 te bellen houd je 112 vrij voor mensen in levensgevaar.
 • Heb geduld. Tijdens noodweer loopt het aantal telefoontjes snel op. Haak niet in, want dan beland je terug achteraan de wachtrij.
 • Bel maar één keer. De diensten zijn na jouw eerste melding reeds verwittigd.
 • Dit is geen noodnummer, dus 1722 is een betalend nummer.
   

Heeft u niet-dringende schade?

 • Contacteer een herstellingsdienst.
 • Geef je schadegeval aan bij je verzekeringsmaatschappij. De meeste schade wordt vergoed vanuit de woningpolis (brandpolis eenvoudige risico’s).
 • Hou bewijsmateriaal van je schade (foto’s, interventieverslagen van brandweer/politie, offerte/facturen van herstellingen, etc.) goed bij.

 

Bron: Stad Eeklo (https://www.eeklo.be/storm?fbclid=IwAR06YIvqrGTjtXraDOa6nlCX-YuAV1MYpq2R2_tGJer2KPU-IePR1KhmL-g)