Nieuws

Bekijk ons promofimpje bij de start van dit nieuwe jaar.

Zaterdagavond heeft de PZ Meetjesland Centrum binnen onze politiezone een controleactie gehouden waaraan verschillende diensten van ons korps hebben deelgenomen. 

De afgelopen week voerde de Politiezone Meetjesland Centrum verschillende verkeerscontroles uit binnen de zonegrenzen.

Persbericht - 1 dag niet!

In de week van 19 tot 25 oktober staat alles in het teken van “1 dag niet”. Dit initiatief is er gekomen naar aanleiding van de 130 woninginbraken die er gemiddeld per dag gebeuren in ons land. 
Voor de zevende keer al zetten alle politiezones extra in op het bestrijden van (woning)inbraken.
 

Als je seksueel geweld hebt meegemaakt, kan je lange tijd kampen met schuld- en schaamtegevoelens. Vele slachtoffers hebben dan ook moeite om erover te praten.