Nieuws

Verplichte reddingsstrook vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober zullen bestuurders verplicht worden om een ‘reddingsstrook’ te vormen op wegen met tenminste 2 rijstroken in de gevolgde richting vanaf het moment dat er filevorming optreedt. Zo kunnen hulpdiensten altijd vlot en vrij passeren. 

Afgelopen weekend werden er gerichte controles uitgevoerd inzake het rijden onder invloed.

Op vrijdag 25 september werd door het verkeersteam van de PZ Meetjesland Centrum een controle uitgevoerd op landbouwvoertuigen. 
Heel wat landbouwers laten momenteel door gespecialiseerde loonwerkers hun maisvelden afrijden en deze dan naar hun erf transporteren.

Op maandag 28 september start het Agentschap Wegen en Verkeer met het vernieuwen van het wegdek van de E34/N49 in Kaprijke. Voor een beter wegcomfort herstelt de aannemer het asfalt tussen het kruispunt met de Vaartstraat en de brug Stroomstraat. Het verkeer rijdt over één rijstrook in elke richting en sommige op- en afritten gaan dicht. De werken duren ongeveer drie weken. 

Dinsdag 23 september controleerde de Politiezone Meetjesland Centrum op snelheid in de Nieuwstraat en in Aveschoot. Deze controle kwam er naar aanleiding van klachten over onaangepaste snelheid op de omleidingsweg van de werken in de Vaartstraat. 
Op amper drie uur tijd werden er 855 voertuigen gecontroleerd, waarvan er zich maar liefst 90 (oftwel 10,5%) in overtreding bevonden. 
De maximum gemeten snelheid bedroeg 97 km/u in Aveschoot. 
De politiezone is van plan om daar de komende periode nog controles uit te voeren.