Nieuws

Vanaf 01 juni wordt een eID en Kids-ID bij verlies, diefstal of vernietiging onmiddellijk geannuleerd. Lees hieronder na wat dit precies voor u betekent als u uw identiteltskaart verliest!

Phishing mail in omloop

Recent worden opnieuw veel aangiftes gedaan van oplichting via het internet. Het gaat daarbij (voorlopig) voornamelijk om valse mails van de bank "Argenta", maar het kan evengoed om een andere bank of instantie gaan.

Men spreekt dan van "phishing". Maar wat is het precies? En wat moet je dan doen?

Uur

Het hoofdcommissariaat van de politiezone Assenede-Evergem - gelegen te Kapellestraat 1, 9940 Evergem - ondergaat momenteel een grondige verbouwing. We proberen samen met onze partners de hinder voor onze klanten tot een minimum te beperken. De 1ste fase van dit bouwproject zal in de 2de helft van de maand mei afgewerkt zijn. Dit heeft voor gevolg dat vanaf dan het onthaal van ons hoofdcommissariaat te Evergem zal verhuizen van Kapellestraat 1 naar Fortune De Kokerlaan 46, 9940 Evergem. Verdere communicatie hieromtrent volgt nog.

Een vlotte en efficiënte verhuis, ons dienstenaanbod in al zijn facetten draaiende houden en het beter afstemmen van de dienstverlening van de politiezone op dat van de gemeenten Evergem en Assenede resulteert in een (tijdelijke) wijziging van de openingsuren van de beide onthaalpunten van onze politiezone.

Vanaf 01 mei 2018 betekent dit het volgende:

Enquete

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige bevraging in gans België over de werking van de lokale politie, het (on)veiligheidsgevoel en de ervaringen wanneer men slachtoffer werd van een misdrijf. Ook in onze politiezone / gemeente kregen verschillende burgers een uitnodiging om deze schriftelijke en/of online enquête in te vullen.

 

Fietsen

Binnen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bestaat er een duidelijke nood aan fietsdata en dit in het kader van de evaluatie, verantwoording en planning van investeringen in fietsinfrastructuur.