Verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van je wagen?

Bij verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs is het de titularis of eigenaar van het betrokken voertuig dat de aangifte moet doen. Je ontvangt een attest dat slechts 15 dagen geldig is. Met dit attest kan je via je verzekeringsmakelaar een duplicaat van het inschrijvingsbewijs aanvragen bij de DIV.

Het is steeds de titularis of eigenaar van het inschrijvingsbewijs die aangifte moet doen van de diefstal of het verlies. Als het gaat om een tweedelig inschrijvingsbewijs, moet je bij de aangifte van de diefstal of het verlies deel 2 meebrengen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 257 00 10.