Seksueel misbruik

Ben je zelf het slachtoffer van seksueel misbruik of iemand uit je omgeving? Onze gespecialiseerde medewerkers luisteren naar je verhaal en geven advies.

Wat is seksueel misbruik?

Seksueel geweld is strafbaar.

Het strafwetboek maakt een duidelijk onderscheid tussen aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.

 • Wanneer iemand tot seksuele handelingen wordt gedwongen is er sprake van aanranding van de eerbaarheid. Bij jongeren onder de 16 jaar is er in geval van seksuele handelingen steeds sprake van aanranding van de eerbaarheid, ook al is er wederzijdse toestemming. Meestal gaat het om handelingen die te maken hebben met de geslachtskenmerken zoals het betasten van de borsten. Het moet steeds gaan om handelingen waar het slachtoffer fysiek bij betrokken is. Dit betekent dat bijvoorbeeld compromitterende voorstellen of schunnige praat niet als een aanranding van de eerbaarheid kunnen beschouwd worden. Dit betekent echter niet dat de dader het slachtoffer noodzakelijk fysiek moet aanraken. Wanneer een slachtoffer bijvoorbeeld gedwongen wordt om zich te ontkleden zodat de dader foto’s zou kunnen nemen of verplicht zou worden om zichzelf te masturberen is er wel degelijk sprake van aanranding van de eerbaarheid.
 • Sinds de wet van 4 juli 1989 wordt verkrachting gedefinieerd als elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt (artikel 375 van het Strafwetboek).

  Ook tussen partners is dit dus mogelijk. Wanneer het slachtoffer nog geen 14 jaar is, is er ook sprake van verkrachting zelfs indien er toestemming is van het slachtoffer. Er wordt immers van uitgegaan dat een kind jonger dan 14 jaar geen geldige toestemming kan geven voor seksuele handelingen.

Wat kan de politie voor je doen?

 • Onze dienst maatschappelijke politiezorg steunt je in het verwerkingsproces en informeert je over de te nemen stappen, gaande van het medisch onderzoek tot het opstellen van een proces-verbaal. De medewerkers van deze dienst worden, indien je dit wenst, meteen opgeroepen bij je aangifte.
 • Aan de hand van je verklaring en het eventuele bewijsmateriaal dat kort na de feiten werd verzameld, kan de politie onmiddellijk een onderzoek opstarten naar de verdachte(n).

Wat kan je zelf doen?

 • Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Afhankelijk van de ernst van het misdrijf kunnen de feiten na vijf of tien jaar verjaren. Dit wil zeggen dat de feiten strafrechtelijk niet meer vervolgbaar zijn. Hou hier rekening mee als je niet meteen klacht wilt indienen.
 • Raadpleeg meteen een arts indien je geen aangifte wilt doen. Vraag om een medisch attest op te stellen. Dit attest kan de politie later als bewijsmateriaal gebruiken. Een arts kan ook onderzoek doen naar seksueel overdraagbare ziekten of een eventuele zwangerschap.
 • Bij een Centrum voor Algemeen welzijnswerk (CAW) kan je terecht met vragen en problemen, vertrouwelijk en gratis. Via hun site vind je het adres van het CAW in je buurt. Je vindt er ook de centra voor slachtofferhulp die aan de CAW verbonden zijn en hulp bieden aan slachtoffers van geweld. Op de website van de CAW vind je ook informatie en de hulpadressen voor crisisopvang.
 • Heb je het moeilijk en wil je er met iemand over praten dan kan je (24/24u) terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106 waar je anoniem je verhaal kwijt kan. Er is ook elke avond (18-23u) mogelijkheid tot chatten (op woensdag- en zondagavond reeds mogelijk vanaf 15u).
 • 1712, het nummer voor de burger met vragen en meldingen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Professionele medewerkers luisteren naar je vraag, geven je informatie en/of verwijzen je door naar de best passende hulpverlening in je buurt. 1712 is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17u. Een telefoontje naar 1712 is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld. Vanaf 17u (tot 19u) kan er ook gechat worden (behalve op zondag). Tussen 19u en 9u kan je mailen.
 • De Vertrouwenscentra Kindermishandeling  zijn een aanspreekpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen. Je kan er terecht voor hulp en informatie bij alle problemen die met mishandeling van kinderen en jongeren te maken hebben. Op de site vind je ook de adressen van de regionale afdelingen.
 • Op de website van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg vind je informatie over waar je terecht kan met geestelijke gezondheids- of verwerkingsproblemen.
 • Ben je minderjarig en heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Of ken je iemand met zo’n probleem? Dan kan je hierover chatten met een gespecialiseerde medewerker van www.nupraatikerover.be. Het gesprek blijft strikt vertrouwelijk en niemand anders kan het gesprek meevolgen. Het is bovendien gratis.
 • Seksueel geweld kan gestopt worden! Info en tips vind je terug op de website https://www.seksueelgeweld.be/. De website werd ontwikkeld door Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, de Politie en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Vlaamse Ardennen via het contactformulier of telefonisch via 055 33 88 88.