Politiecollege

Het politiecollege staat in voor het dagelijks bestuur van de politiezone en wordt gevormd door de burgemeesters van de gemeenten Hamme en Waasmunster, aangevuld met de korpschef en de secretaris. Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Binnen onze politiezone is dit afwisslend de burgemeester van Hamme en de burgemeester van Waasmunster.

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat het korps, en de uitvoering van opdrachten en initiatieven met betrekking tot het zonale veiligheidsbeleid, aangaat. Het politiecollege vergadert steeds achter gesloten deuren en beslist onder andere over de uitgaven van de politiezone, dit binnen de machtiging die ze daartoe kreeg van de politieraad.