Actie in het kader van inbraken te De Haan

Op maandag 11 maart 2019 vond er een sweeping plaats in de Concessiewijk van De Haan, dit naar aanleiding van een inbrakenplaag sinds de zomer van 2018. Voor deze actie werden 43 politiemensen ingezet. Er werden geen verdachten aangetroffen, maar wel nog één inbraak en poging vastgesteld.

Sinds augustus vorig jaar worden in de Concessiewijk in De Haan regelmatig inbraken gepleegd. Het gaat om de historische villawijk in Anglo-Normandische stijl in het centrum van De Haan, die geprangd ligt tussen de twee Koninklijke Banen en stukken bos/natuurgebied. Kenmerkend voor de wijk is dat er heel wat buitenverblijven zijn.

Precies omdat er vele woningen niet permanent bewoond zijn, worden die inbraken ook meestal niet snel opgemerkt. Sociale controle is er dan ook amper, wat mensen met slechte bedoelingen tamelijk vrij spel geeft. De politie van Bredene/De Haan holt daardoor dan ook steeds achter de feiten aan.  We worden dan op een bepaald tijdstip gevraagd om de vaststellingen te doen, maar de periode waarin de feiten zich kunnen hebben voorgedaan is meestal heel ruim. Dat maakt het heel moeilijk om kort op de bal te spelen.

De politie heeft telkens heel grondig onderzoek gevoerd, er werd extra toezicht gedaan, evenwel zonder het gewenste resultaat. Van enkele ‘verdachten’ die in de loop van het onderzoek naar voor kwamen, kon hun betrokkenheid niet objectief aangetoond worden. 

De teller van de vaststellingen staat ondertussen op 54, waarvan 29 effectieve inbraken en 25 pogingen. Bij tal van die inbraken blijkt dat de dader er gegeten en/of gedronken heeft en dat er behalve de braakschade en de genuttigde voedingswaren geen nadeel was. Bij een beperkt aantal feiten bleek dat de dader er ook verbleven heeft en soms was er wel buit, maar dat was eerder uitzonderlijk.

De politie van Bredene/De Haan heeft in dit kader op maandag 11 maart 2019 een actie op poten gezet om de wijk grondig uit te kammen en zicht te krijgen op eventueel nog niet ontdekte feiten en anderzijds in de hoop eventueel nieuwe aanwijzingen naar daders te vinden en daders te kunnen betrappen.  Er werden zo’n 43 politiemensen ingezet. Bij deze actie konden geen verdachten worden aangetroffen maar werden nog één inbraak en één poging vastgesteld. Het gericht toezicht en het opsporingsonderzoek worden verdergezet.