Verlies of diefstal van de nummerplaat van je wagen?

Het gaat hier om de officiële nummerplaat die aan de achterzijde van uw auto of motorfiets is bevestigd en/of het bijhorende inschrijvingsbewijs.

Doe aangifte bij de politie. Je ontvangt een attest van verlies of diefstal. Dit attest moet je samen met het formulier 'Aanvraag om inschrijving van een voertuig' opsturen naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Wij nemen uw aangifte op onder de vorm een vereenvoudigd proces-verbaal en leveren het voorgeschreven attest af waarmee u bij de Dienst Inschrijving Voertuigen, hetzij een duplicaat van uw inschrijvingsbewijs kunt verkrijgen, hetzij na schrapping van de verdwenen nummerplaat een andere nummerplaat en bijhorend inschrijvingsbewijs kunt bekomen.   

Als een nummerplaat of een inschrijvingsbewijs (of een deel ervan) bij ons wordt teruggevonden dan sturen wij dit zonder uitstel op naar de Directie van het Wegverkeer.

In de tussentijd mag je je niet zonder nummerplaat op de openbare weg begeven. Na enkele werkdagen zul je een nieuw inschrijvingsbewijs en een nieuwe kentekenplaat ontvangen.

Als je enkel je voorste nummerplaat (reproductienummerplaat) verloren bent, kun je gewoon een kopie laten maken bij een garage in de buurt.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 059 33 33 16.