Laatste nieuws

Brief deurwaarder

De politiezone Middelkerke waarschuwt dat een valse mail van "gerechtsdeurwaarders@gmx.eu" wordt rondgestuurd i.v.m. een zogezegde win-actie waar je zou aan deelgenomen hebben. Betaal zeker niet!