Diensten

De politiezone Middelkerke is een 1-gemeente zone.

Conform art. 1 van het k.b. van 7 september 2001, dient de lokale politie een minimale dienstverlening te verzekeren ten gunste van de bevolking. Deze dienstverlening vertaalt zich in 7 basisfunctionaliteiten, nl. wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal onderzoek, openbare orde en verkeer.

Daarnaast werden in de politiezone specifieke diensten opgericht zoals wapenvergunning, het lokaal informatiekruispunt en HRM

7 basisfunctionaliteiten