Wegenwerken

Een overzicht van de wegwerkzaamheden in de politiezone Middelkerke met onder meer informatie over de start- en einddatum, de aard van de werken en de bereikbaarheid vind je op de website Hinder in kaart van Geopunt Vlaanderen.

Indien u meer vragen heeft betreffende wegenwerken kan u de verkeersdienst van de politiezone Middelkerke steeds contacteren.

 

Op de website van de gemeente Middelkerke kan u ook meer info vinden betreffende grote werkzaamheden in uw gemeente.

https://www.middelkerke.be/nl/openbarewerken