Werkingsgebied

De lokale politie Middelkerke heeft, net zoals alle andere politiediensten in België, territoriale bevoegdheid die zich over gans België uitstrekt. De politiezone is een één gemeentezone. Het werkingsgebied is bijgevolg vastgelegd tot de grenzen van de gemeente Middelkerke. 

De politiezone is gekend onder het nummer 5451.

 

Grondgebied Middelkerke