Missie, visie en waarden

Elke organisatie heeft een doel, een bestaansreden, een missie. Hoewel onze bestaansreden ingebed ligt in de structuren op federaal vlak, hebben wij in onze zone toch een tekst ontworpen waarmee we met kracht willen uitdrukken waarvoor we staan. Het is ook belangrijk dat elk personeelslid zich in deze krachtlijnen van ons optreden kan vinden. Om die reden werd deze tekst opgesteld naar aanleiding van een brainstorming met de meerderheid van het personeel. Het resultaat van deze brainstorming werd door commissaris Dany Degezelle (ondertussen gepensioneerd) en eerste hoofdinspecteur Jurgen Vyvey in een ‘visie-missie-waarden’-document gegoten.

Voor de waarden werd teruggegrepen naar het acroniem ‘SIRENE’, wat verwijst naar de ‘roots’ van de gemeente Middelkerke, waarbij vroeger een zeemeermin in het wapenschild opgenomen was. Daarnaast is ‘SIRENE’ ook onze roepnaam in communicatie met het Communicatie- en Informatiecentrum West-Vlaanderen.

Visie

De PZ Middelkerke wenst zich in een sfeer van openheid (verder) te ontwikkelen tot een professionele, transparante, zichtbare en aanspreekbare politiedienst met flexibele, loyale en betrokken medewerkers die, door borg te staan voor een optimale samenwerking met interne en externe partners, bijdragen tot een verhoogd veiligheidsgevoel.

Missie

Bijdragen tot een verhoging van de veiligheid in het algemeen, en een verhoogde verkeersveiligheid en verminderde maatschappelijke overlast in het bijzonder. De politiezone Middelkerke zal dit doen door:

  •  Het efficiënt uitvoeren van haar wettelijke opdrachten;

  • Het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening;

  • Het samenwerken in een geest van wederzijds vertrouwen en betrokkenheid;

  • Het uitbouwen van een goede communicatie.

Waarden 

Bij het concreet tot uitvoer brengen van onze visie en missie zal eenieder onder ons doordrongen zijn van onderstaande waarden die zijn/haar optreden zullen kenmerken:

  • Snel en adequaat optreden

  • Integriteit en loyauteit

  • Respect tonen en bekomen

  • Externe gerichtheid, waarbij een goede communicatie essentieel is.

  • Nastreven van een positieve werksfeer waarbij collegialiteit centraal staat

  • Empowerment: bekwame betrokkenheid die zich vertaalt in een betere dienstverlening en een grotere flexibiliteit zonder het sociale aspect te verwaarlozen