5. Slachtofferbejegening

Slachtofferbejegening bij de PZ Middelkerke

"Het is een normale reactie op een abnormale situatie"

Slachtoffer of nabestaande van een schokkende gebeurtenis zijn, is iets wat je plots overkomt. Als politionele dienst is het onze taak om je bij te staan, je te informeren en te verwijzen naar de meeste geschikte dienst.

sloba

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke: Lies Vanroose (Consulente - Maatschappelijk assistente)

 Opdrachten:

 • Deze dienst vangt als eerste instantie slachtoffers of hun nabestaanden op bij ernstig slachtofferschap ( zware criminaliteit, zelfdoding, zwaar verkeers- of arbeidsongval...)
 • Deze dienst voert meestal de slechtnieuwsmeldingen uit.
 • In samenwerking met de PZ Oostende, PZ Bredene-De Haan en PZ Kouter is permanent één slachtofferbejegenaar bereikbaar en terugroepbaar.
 • Deze dienst zorgt voor crisisopvang.
 • Deze dienst zorgt voor een doorverwijzing naar de gepaste hulpverlening.
 • Er is een nauwe samenwerking met lokale diensten (bv OCMW, brugfiguren uit Middelkerke, scholen...) maar ook met externe partners (bv CAW, JAC, Sociale dienst Jeugdrechtbank, OCJ,...).

 U kunt bij de slachtofferbejegenaar terecht voor:  

 • Intrafamiliaal geweld
 • Partnergeweld
 • Kinderverwaarlozing
 • Stalking
 • Seksuele misdrijven
 • Onbuigzaamheid van minderjarigen
 • Problemen met geesteszieken
 • Spijbelen
 • Nabestaande zelfdoding
 • Nabestaande verkeersongeval
 • Carjacking - Homejacking
 • ...

Contact:

De dienst is bereikbaar tijdens de kantooruren.

Tel. 059 312 312 keuzetoets 3

Fax : 059 305 642

Email:  pz.middelkerke.slb@police.belgium.eu

Interessante links:

Diensten voor geweld

https://www.1712.be/

1712 is een organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het is een professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.

Je kunt aanduiden onder welke doelgroep je valt: -12 jaar, 12-18 jaar of 18+

Contact met hen verloopt anoniem en gratis.

Diensten voor alle leeftijden

https://www.caw.be/

CAW Noord-West-Vlaanderen is een gratis dienst waarbij je terecht kan voor allerhande vragen: relatie, financieel, geweld, levensvragen,...

Bij het CAW bestaat ook de dienst "Slachtofferhulp". Zij bieden onthaal en begeleiding aan voor slachtoffers, nabestaanden of getuigen van een misdrijf. De gesprekken zijn gratis en gebeuren in alle vertrouwen.

http://www.cgg.be/

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg verleent ambulante zorg aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen.

Er is een aparte werking voor kinderen en jongeren, adolescenten en jongvolwassenen en volwassenen en ouderen.

Specifieke diensten voor kinderen en jongeren

https://www.caw.be/locaties/jac-oostende/

Jongerenadviescentrum is een dienst specifiek voor kinderen en jongeren van de leeftijd 12 jaar t.e.m 25 jaar.

Je kunt met hen chatten, bellen, mailen of een vertrouwelijk gesprek voeren. Zij ondersteunen je bij jouw hulpvraag. Deze hulp is gratis.

https://www.awel.be/

 Het gratis en anoniem telefoonnummer van Awel is het nummer 102.

https://www.tzitemzo.be/

Een website waarbij de kinderrechten worden uitgelegd. Website is ook bedoeld voor professionelen.

Diensten voor volwassenen

https://www.tele-onthaal.be/

Tele-onthaal is een dienst die 24u/24u - 7d bereikbaar is voor je. Je kunt hen telefonisch bereiken op nummer 106. Je kunt ook chatten met hen.

Alles gebeurt in vertrouwen.

http://www.cgg.be/

Diensten voor verslaving

https://www.alcoholhulp.be/

https://www.aavlaanderen.org/

Anonieme Alcoholisten is een lotgenotengroep waarbij je terecht kan om je ervaring te delen met mensen die in het verleden hebben gekampt met een verslaving.

https://www.oostende.be/msoc

Deze dienst staat voor Medisch sociaal opvangcentrum.  Het MSOC Oostende richt zich tot gebruikers van illegale drugs, evenals tot hun nabije omgeving (familieleden, vrienden.) Het is een ambulant centrum voor personen met een drugprobleem die het gevoel hebben dat ze nergens anders meer terechtkunnen voor hulp.

https://www.desleutel.be/

De sleutel is een organisatie die ondersteuning en begeleiding biedt aan iemand met een verslaving maar ook aan de familie. Ze zijn gevestigd in regio Brugge, maar hebben antennepunten.