Organigram

Het korps staat onder leiding van de waarnemend korpschef, hoofdcommissaris Frank Delva, die samen met het beleidsteam het korps beheert.
CP Kris Daels is aangesteld als vervangend korpschef in geval van afwezigheid van de waarnemende korpschef

De korpsleiding

Korpschef

Aan het hoofd van de zone staat waarnemend korpschef HCP Frank Delva.

1CP Delva

 

De korpschef wordt bijgestaan door beleidsadviseur CP Kris Daels en de secretaris Jean-Claude Vanderwal.

De taken die gelinkt zijn aan de waarnemend korpschef HCP Frank Delva en beleidsadviseur CP Kris Daels zijn: 

 • Dienst Wapens
 • Sociale Media 
 • IDBPW -Preventieadviseur
 • Klachtenbeheer/DIT/Tucht
 • Cel Beleidsondersteuning
 • GDPR 

Mail:  pz.middelkerke@police.belgium.eu 

De korpschef staat aan het hoofd van het beleidsteam, dat bestaat uit:  

 • 1CP Frank Vandenabeele - Directeur Informatiemanagement
 • CP Yves Butseraen - Directeur Bestuurlijke Operaties
 • 1HINP Erwin Cools - Adjunct Directeur Bestuurlijke Operaties 
 • CP Stijn Popeye - Directeur Gerechtelijke Operaties 
 • CP Kris Daels - Personeelsdirecteur en vervangend korpschef

 

De werking van het korps is ingedeeld in vier directies:

Directie Bestuurlijke Operaties

De Directie Bestuurlijke Operaties staat onder leiding van CP Yves Butseraen en  Adjunct Directeur 1HINP Erwin Cools. 

Volgende diensten vallen onder de bevoegdheid van de Directie Bestuurlijke Operaties: 

Mail:  pz.middelkerke.onthaal@police.belgium.eu

 

Directie Gerechtelijke Operaties

De Directie Gerechtelijke Operaties staat onder leiding van CP Stijn Popeye. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gerechtelijk werk alsook voor de opvolging van alle administratie terzake. Voor meer complexe lokale gerechtelijke onderzoeken wordt beroep gedaan op de lokale rechercheploeg, die nauw samenwerkt met het netwerk van wijkagenten. 

Onder de Directie Gerechtelijke Operaties vallen volgende diensten: 

Mail: pz.middelkerke.recherche@police.belgium.eu 
Mail: pz.middelkerke.wijk@police.belgium.eu 

 

Directie Beheer en Administratie 

De Directie Beheer en Administratie staat onder leiding van CP Kris Daels en is verantwoordelijk voor:

 • Secretariaat
 • HRM en personeelszaken
 • Dienst Logistiek
 • Dienst Planning

Mail: pz.middelkerke@police.belgium.eu 

 

Directie Informatiemanagement

De Directie Informatiemanagement staat onder leiding van 1CP Frank Vandenabeele. 

Volgende diensten vallen onder Directie Informatiemanagement: 

 • LIK Gerechtelijk
 • LIK Verkeer
 • Functioneel Beheer
 • ICT
 • Digitale Transformatie

Mail:  pz.middelkerke.lik@police.belgium.eu 

Organigram