Politiecommissariaat

Spermaliestraat 21
8431 Wilskerke
Telefoon
Commissariaat Middelkerke

Dienst e-mailadressen (voor niet-dringende tussenkomsten):

  1. Algemeen:  pz.middelkerke@police.belgium.eu 
  2. Evenementen:  pz.middelkerke.HHOO@police.belgium.eu
  3. Interventie, wachtofficieren & motorrijders:  pz.middelkerke.interventie@police.belgium.eu
  4. Lokale opsporingsdienst:  pz.middelkerke.recherche@police.belgium.eu
  5. Onthaal:  pz.middelkerke.onthaal@police.belgium.eu
  6. Slachtofferbejegening:  pz.middelkerke.slb@police.belgium.eu
  7. Verkeersdienst:  pz.middelkerke.verkeer@police.belgium.eu
  8. Wijk:  pz.middelkerke.wijk@police.belgium.eu
  9. Logistieke diensten:  pz.middelkerke.log@police.belgium.eu
  10. Gerechtelijke administratie:  pz.middelkerke.lik@police.belgium.eu