Politiereglement

De gemeente Middelkerke heeft bepaalde gedragingen in haar reglement strafbaar gesteld. Deze gemeentelijke wetgeving enkel van toepassing zijn op het grondgebied van Middelkerke. Sommige inbreuken worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie. De boete kan tot 350 euro bedragen.

APV

De gemeente Middelkerke heeft bepaalde gedragingen in haar reglement strafbaar gesteld. Deze gemeentelijke wetgeving enkel van toepassing zijn op het grondgebied van Middelkerke. Sommige inbreuken worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.  De boete kan tot 350 euro bedragen.