4. Wijk

Diensthoofd: Commissaris CP Stijn Popeye

Medewerkers: 6 wijkinspecteurs

Mail pz.middelkerke.wijk@police.belgium.eu

De wijkinspecteur

 • De wijkinspecteur is een onmisbare schakel voor een goede communicatie tussen bevolking en politie. Hij/zij is er voor u, aarzel niet hem/haar aan te spreken.

 • Middelkerke beschikt momenteel over zes wijkinspecteurs. Elke wijkinspecteur heeft een sector toegewezen gekregen waarin hij/zij actief is. Omdat de woningen in de deelgemeenten Sint-Pieterskapelle, Schore en Mannekesvere zeer verspreid liggen, wordt de wijkdienst er verzekerd door motorrijder Luc Casteleyn.

 • Iedere wijkinspecteur kan worden bereikt via GSM. Als uw wijkinspecteur niet aanwezig is, spreek dan gerust een boodschap in op zijn/haar GSM.

De politiezone Middelkerke is opgedeeld in zes wijken, elk met zijn of haar eigen wijkinspecteur.

Wijk Middelkerke Oost
Wijk Middelkerke Centrum
Wijk Westende-Bad
Wijk Westende-Dorp
Wijk Leffinge - Wilskerke - Krokodil
Wijk Hinterland

Welke opdrachten vervult uw wijkinspecteur?

 • aanspreekbaar en zichtbaar aanwezig zijn in de hem toegewezen sector;
 • goede contacten onderhouden met de bewoners;
 • geven van tips ter beveiliging van uw woning;
 • uitvoeren van diverse opdrachten van de heer Procureur des Konings;
 • bemiddelen bij burgergeschillen en plaatselijke ongemakken;
 • toezicht en verkeersregeling aan de scholen en bij plaatselijke evenementen en manifestaties;
 • signaleren van schade aan het openbaar domein;
 • inspelen op de behoeften van de bevolking en bijdragen tot een betere leefbaarheid;
 • projectmatig aanpakken van de lokale aantasting van het leefmilieu;
 • houden van algemeen toezicht op de naleving van het gemeentelijk politiereglement;