Gemeentelijk politiereglement

De algemene politieverordening van de gemeente Middelkerke worden vastgelegd door de gemeenteraad.

Dit betekent dat deze gemeentelijke wetgeving enkel van toepassing zijn op het grondgebied van Middelkerke.

Sommige inbreuken worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.  De boete kan tot 350 euro bedragen.

De algemene politieverordening kunt u consulteren op volgende website, waar alle reglementen van de gemeente Middelkerke worden gepubliceerd:
Reglementen Middelkerke