Hoe kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Je kan bij de dienst burgerzaken van je gemeente terecht voor een uittreksel uit het strafregister. Dit attest laat aan particulieren toe om hun gerechtelijk verleden te bewijzen. Vroeger stond dit uittreksel bekend als 'een getuigschrift van goed gedrag en zeden'. De afgifte gebeurt enkel aan de betrokkene op vertoon van de identiteitskaart of aan een derde met ondertekende volmacht en kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever.

Let wel!: Het doel of de activiteit waarvoor het uittreksel bestemd is, moet worden vermeld, zodat het correcte model kan worden afgeleverd.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 55 13 55.