Je woont niet meer in België maar wil een uittreksel uit het strafregister?

Als je verhuisd bent naar het buitenland, kan je nog steeds kosteloos een uittreksel uit het strafregister aanvragen bij de gemeente waar je het laatst in België was ingeschreven.

Daarnaast kan je in dat geval ook terecht bij:

FOD Justitie
DGRechterlijke Organisatie
Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel

Fax: 02/552.27.82
Email: cjc-csr@just.fgov.be

Meer info op http://diplomatie.belgium.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 55 13 55.