Nieuwe wijkinspecteur wijk Deinze-Centrum Noord

Sinds 1 september 2021 wordt het team van wijkinspecteurs in Deinze versterkt door eerste inspecteur Gaytan Bekaert. Hij is de nieuwe wijkinspecteur van “Deinze-Centrum Noord”.

INP Gaytan Bekaert

De huidige wijkinspecteur INP Ruben Clarysse verschuift naar de wijk “Wontergem -Gottem - Grammene”.  Eerste INP Gaytan Bekaert studeerde in 2004 af aan de Oost-Vlaamse politieschool en werkte voordien in de politiezone Gent. Eerst op de dienst Interventie en daarna spitste hij zich toe op overlast (sluikstort, drugsbezit en -handel, geluidsoverlast, studentenoverlast, enz.). Na 16 jaar in ploegen te werken, gooit hij het vanaf nu over een nieuwe boeg en komt hij met veel plezier de wijkwerking in Deinze versterken! Zijn nieuwe ambitie is om deel uit te maken van de hoeksteen van  de maatschappij en de ogen en oren te zijn op het terrein.

Wil je meer weten over de taakinhoud van de wijkinspecteur en de zaken waarvoor je een beroep kan doen op jouw wijkinspecteur: bekijk dan zeker de wijkfolder! Deze wordt trouwens ook jaarlijks per post verdeeld onder de inwoners van onze politiezone!“