22 personen, waaronder 3 politieagenten, gearresteerd in groot drugsdossier

Naar aanleiding van meerdere zware misdrijven, met name geweldfeiten in het drugsmilieu, hebben de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel en de politiezone Brussel-West, in overleg met het parket van Brussel, hun krachten gebundeld. Deze samenwerking leidde in februari 2023 tot de oprichting van een gemeenschappelijk onderzoeksteam, waarin personeelsleden van de twee politiekorpsen dagelijks samenwerken en alle beschikbare informatie delen.

22 personen, waaronder 3 politieagenten, gearresteerd in groot drugsdossier

Dankzij dit gezamenlijk onderzoek kon het bestaan van drugshandel op verschillende niveaus (van lokaal dealen tot invoer/uitvoer) worden aangetoond en werd de betrokkenheid van bepaalde personen bij afrekeningen met vuurwapens vermoed. Door de analyse van verschillende Sky ECC-telefoons kwam de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen aan het licht. Sommige sleutelfiguren worden ervan verdacht dat ze met helikopters cocaïne wilden exporteren naar Engeland.

De Brusselse onderzoeksrechter die belast is met het dossier besliste op 16 januari 2024 in actie te komen door 45 huiszoekingsbevelen uit te vaardigen. Naast de verdachten werden ook verschillende bedrijven geviseerd. Deze huiszoekingen vonden plaats in verschillende gerechtelijke arrondissementen, voornamelijk in Brussel en Antwerpen.

Meer dan 350 lokale en federale politieagenten werden voor deze operatie ingezet, met name de Speciale Eenheden van de Federale Politie en verschillende gespecialiseerde eenheden van de Lokale Politie, om de verdachten te arresteren, van wie sommigen mogelijks gevaarlijk waren.

Dit onderzoek toonde een uitstekende samenwerking aan tussen de betrokken diensten: de afdelingen groot banditisme en drugshandel van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel en de politiezone Brussel-West, die onderzoekers naar de FGP Brussel heeft gedetacheerd om de onderzoeken tot een goed einde te brengen. Het financiële luik van het dossier werd toevertrouwd aan de financiële afdeling van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel.

In dit stadium werden 22 personen van hun vrijheid beroofd, onder wie 3 politieagenten. Tijdens de interventie werden geld, luxewagens en een handvuurwapen in beslag genomen.