Kijk Uit: Wegwijs in de wegcode

Het verkeer staat niet stil: extra technologieën, veranderende situaties, nieuwe wegen… Ook het verkeersreglement kende de laatste jaren ingrijpende wijzigingen. Daarom zorgt de VSV voor een cursus met een stevige opfrissing van de wegcode.

Wegwijs in de wegcode