Niet-dringende stormschade

Bij storm kan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken het nummer 1722 activeren. Hier kan je terecht wanneer je de brandweer nodig hebt bij niet-dringende interventies, bv. bij stormschade en/of wateroverlast.

De activatie wordt aangekondigd via de media.

1722 is een betalend nummer, gezien dit geen noodnummer is.