Zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025

Elke vier jaar wordt er door de politiezone een nieuw zonaal veiligheidsplan opgesteld. Hierin staan de prioriteiten van de politiezone, rekening houdend met het Nationaal veiligheidsplan  

De voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan gebeurt in overleg met de zonale veiligheidsraad.

Wat is een zonaal veiligheidsplan?

Het zonale veiligheidsplan (ZVP) is een plan waarin de prioriteiten, initiatieven en krijtlijnen van de politiezone voor de komende jaren worden vervat.

Het richt zich in de eerste instantie op de veiligheid en leefbaarheid van onze gemeenten. Samen met andere partijen (overheden, burgers, ...) wilt de politiezone de vooropgestelde doelstellingen verwezenlijken. 

De prioriteiten worden opgedeeld in thema's. Thema's waaraan de zone, bovenop de dagelijkse werking, extra aandacht besteedt. Voor de concrete aanpak van elke prioriteit/thema wordt een actieplan of project uitgewerkt met daaraan één of meerdere operationele doelstellingen gekoppeld.

Prioriteiten

Volgende thema's zijn opgenomen in het ZVP 2020-2025 en bekomen bijzondere aandacht tot eind 2025:

  • Woninginbraken
  • Intra-familiaal geweld
  • Verkeer
  • Drugs en overlast