Parkeerverbod, signalisatieplan of evenement aanvragen

1. Inname openbaar domein (IOD)

Een parkeerplaats nodig om een verhuiswagen voor de deur te kunnen parkeren? Of om enkele dagen een container te plaatsen? Via de gemeente/stad waar je woont, kan je een aanvraag voor een parkeerverbod indienen. Zelf parkeerplaatsen vrijhouden door er bijvoorbeeld stoelen of een ladder op te plaatsen, is namelijk verboden en kan mogelijk leiden tot frustraties bij de andere weggebruikers.

Vermits de politiezone Minos een meergemeentenzone betreft, verschillen de aanvraagmodaliteiten van gemeente tot gemeente. We lijsten ze hieronder graag even voor je op.

Boechout

Voor het aanvragen van parkeerverboden dien je contact op te nemen met de gemeente Boechout

Ook indien je als aanvrager zelf beschikt over verkeersborden, moet je steeds een aanvraag indienen

Borsbeek

De gemeente BORSBEEK is vanaf 01 mei 2020 ook van start gegaan met een applicatie voor alle aanvragen omtrent de inname van het openbaar domein op het grondgebied van de gemeente.

Dit wil zeggen dat men niet meer bij de politie moet zijn voor een aanvraag voor het plaatsen van parkeerverbodsborden, containers, ladderliften, signalisatie bij wegeniswerken, werfketen, kranen, … . 

De Nabijheidspolitie van Borsbeek moet nog wel steeds advies op de vraag van de burger geven, voor de burger zijn dossier kan indienen. Dit advies moet bij de aanvraag gevoegd worden.

Mortsel

De aanvraag dient te gebeuren op www.mortsel.be/iod.

Wijnegem

Voor het plaatsen van containers, stellingen, verhuiswagens en dergelijke op de openbare weg heb je toelating nodig. Die toelating kan je aanvragen bij de gemeente Wijnegem.

Wommelgem

Voor de gemeente Wommelgem dienen de aanvragen voor signalisatievergunningen en parkeerverboden te gebeuren op het gemeentehuis van Wommelgem (Kaakstraat 2). U kan deze dienst ook bereiken via e-mail technischedienst@wommelgem.be.Inwoners en/of aannemers die over eigen verkeersborden beschikken mogen deze gebruiken, doch ENKEL nadat de politie de toelating tot plaatsing heeft verleend. 

2. Signalisatieplan

Werken of verkeersbelemmeringen op de openbare weg dienen correct en duidelijk gesignaleerd te worden om de andere weggebruikers te waarschuwen voor de gevaren en de werknemers te beveiligen.

Het signaleren van de werken of verkeersbelemmeringen valt ten laste van diegene die de werken uitvoert en gebeurt hoofdzakelijk volgens het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999.

Het plaatsen van signalisatie op de openbare weg mag enkel mits toestemming van de burgemeester of zijn gemachtigde. Meer informatie hierrond vind je eveneens op de website van de gemeente/stad.

3. Evenement

Als je de openbare weg gebruikt voor een evenement of activiteit, moet je een vergunning hebben.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 451 98 98.