Ondertekening BIN-charter Ringenhof

Vandaag werd het BIN-charter “Ringenhof” officieel ondertekend door onze burgemeester Rik Verwaest, onze Korpschef Stijn Van Den Bulck, Commissaris Marc Simons, BIN-coördinatoren Olivier Peeters en Gino IVA. Na de ondertekening zal het charter overgemaakt worden aan de FOD Binnenlandse Zaken voor goedkeuring.

ringenhof

Het nieuwe BIN omvat de omgeving van de Mechelsesteenweg en Ringenhofweg enerzijds en de omgeving van de Lintsesteenweg en Oudstrijderslaan anderzijds.

BIN Ringenhof is het zevende buurtinformatienetwerk dat wordt opgestart. BIN’ s worden vooral gebruikt in de strijd tegen de woninginbraken, maar bewijzen ook hun nut als het gaat om verdachte situaties, calamiteiten (vb. brand), verdwaalde personen. In het verleden hebben wij op deze manier al verschillende zaken kunnen oplossen.

Personen uit de omgeving van het Ringenhof die wensen aan te sluiten, kunnen contact opnemen met BIN-coördinator Olivier Peeters en/of co-coördinator Gino Iva via het mailadres binringenhof@outlook.be.

Is er geen BIN aanwezig in jouw wijk, wens je je schouders hieronder te zetten en heb je buurtbewoners die mee achter dit initiatief staan? Neem contact op met Commissaris Marc Simons via Marc.Simons@police.belgium.eu om de mogelijkheden te bekijken.