Welke straf kan een overtreder krijgen?

Wie wordt betrapt op het overtreden van het GAS-reglement krijgt zeer snel (maximum binnen 6 maanden) de gevolgen onder ogen. De sanctionerend ambtenaar beslist welke straf de overtreder krijgt.

Er zijn vier soorten sancties :

  • Een geldboete met een maximum van 350 euro
  • De schorsing van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
  • De intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
  • De tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling

Voor minderjarigen geldt een bijzondere procedure.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 33 37 00.