Verlies of diefstal van je bankkaart?

Laat je bankkaart onmiddellijk blokkeren bij Card Stop via 070 344 344 of vanuit het buitenland +32 70 344 344. Van deze dienst ontvang je een referentienummer. Dit nummer dien je over te maken aan je financiële instelling.

Verwittig vervolgens je financiële instelling. Van de bank ontvang je jouw kaartnummer(s).

Daarna doe je aangifte bij de politie. Vergeet niet je kaartnummer(s) mee te brengen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 33 37 00.