Verlies of diefstal van je identiteitsdocument?

Bel onmiddellijk DOC STOP op het gratis nummer 00800 2123 2123 om je kaart te blokkeren. Deze dienst is 24/24 uur bereikbaar. Zij sturen jou een brief die de melding van verlies of diefstal bevestigt. De elektronische functies van het identiteitsdocument worden direct en definitief ingetrokken.

Ga naar de dienst bevolking om aangifte te doen van verlies, diefstal of vernieling van een Belgische identiteitskaart en een nieuwe id aan te vragen. Indien deze gesloten is of indien de burger zijn identiteitsdocument verliest buiten zijn verblijfplaatsgemeente meldt de persoon zich eerst aan bij de politie.

Je ontvangt dan een attest dat beperkt geldig is (1 maand). Met het voorlopig attest kan je een nieuw identiteitsdocument aanvragen bij de gemeente.

Wanneer je niet alleen jouw elektronische identiteitskaart, maar ook nog andere officiële documenten kwijt bent, dan moet je hiervan aangifte doen bij de politie en ga je daarna naar de bevolkingsdienst.

Bij verlies, diefstal of vernieling van een vreemdelingenkaart ga je eerst naar de politie om aangifte te doen en nadien onmiddellijk naar de vreemdelingendienst op de gemeente voor de aanvraag  van een nieuwe vreemdelingenkaart.

Opgelet: Voor dit voorlopig attest heb je een pasfoto nodig.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 33 37 00.