Recherche - opsporingsdienst

Patrick Theuwissen (diensthoofd)
Telefoon

De lokale recherche is belast met alle gerechtelijke onderzoeken inzake criminaliteit binnen onze politiezone. Daarnaast verlenen ze gespecialiseerde steun aan de andere diensten van de lokale politie.

In de politiezone HANO bestaat deze dienst uit acht mensen, namelijk één hoofdinspecteur en zeven inspecteurs samen onder leiding van commissaris Patrick Theuwissen.

De lokale recherche is belast met het onderzoek naar en het opsporen van daders van o.a. woninginbraken, diefstallen, zedenfeiten, drugsdelicten, brandstichting, slagen en verwondingen, oplichting...

Zij werken nauw samen met de gerechtelijke autoriteiten o.a. de Procureur des Konings en de Onderzoeksrechter.

De leden van de opsporingsdienst staan in voor een permanente beschikbaarheid inzake sporenonderzoek en technische vaststellingen. Hiervoor hebben zij de beschikking over een speciaal ingericht voertuig. De personeelsleden kunnen ook opgeroepen worden voor de onmiddellijke verderzetting van een onderzoek in geval van zware criminaliteit.

Wanneer het onderzoek het zonale belang overschrijdt kan de federale politie de lokale ondersteunen.