Wijkdienst

Ewald Hermans (diensthoofd)
Telefoon
wijkagenten

De functionaliteit 'wijkwerking' van de lokale politie HANO steunt op de principes van de 'politiezorg met gemeenschapszin'. De voornaamste aspecten zijn de zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare aanwezigheid in de wijk. Dit met het doel een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening te verstrekken. De wijkwerking tracht zich maximaal te oriënteren op de behoeften en verwachtingen van haar omgeving.

De wijkdienst is door haar spreiding over de drie gemeenten makkelijk bereikbaar voor de burger. De dertien wijkinspecteurs vormen een herkenbaar aanspreekpunt voor de plaatselijke bevolking.

Binnen de politiezone zijn er twee wijkposten nl.:

  • Wijk Hamont-Achel
  • Wijk Pelt

De wijkagent heeft diverse en uiteenlopende taken. Hij doet preventief toezicht, bemiddelt in geschillen, wint informatie en inlichtingen in en doet opsporingen en vaststellingen in zijn wijk. Daarnaast wordt hij belast met verkeers- en schooltoezichten, interventiediensten, kantschriften, woonstcontroles en administratieve en gerechtelijke opdrachten. De wijkdienst staat onder leiding van hoofdinspecteur Ewald Hermans die de dagelijkse leiding heeft over twaalf inspecteurs. Deze inspecteurs proberen, in samenspraak en overleg met andere diensten, oplossingen te zoeken voor de plaatselijke 'wijkgebonden' problemen.