Korpschef

 

Sinds 1 september 2019 vervult Eerste Commissaris Rudi Verkoyen de taak van waarnemend korpschef.

Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het politiebeleid dat opgenomen is in het zonaal veiligheidsplan. Hij heeft de leiding over de organisatie, verdeelt de taken en zorgt voor het beheer van het korps.